Ενότητα 1 – Εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης και δημοφιλής πολιτισμός

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Αυτή η πρώτη ενότητα αποσκοπεί στην εισαγωγή στην έννοια της εκπαίδευσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και του δημοφιλούς πολιτισμού. Ξεκινώντας από τις αναπαραστάσεις των συμμετεχόντων σχετικά με την εκπαίδευση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τον λαϊκό πολιτισμό, η ενότητα αυτή δίνει το θεωρητικό πλαίσιο αυτής της ηλεκτρονικής κατάρτισης.

Course Content

Expand All