ΕΚΠAΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΕΣΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΛΟΥ

Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι μαθήτριες στο Βέλγιο, την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία διερευνούν τις αναπαραστάσεις φύλου στα νέα μέσα και ενθαρρύνουν την ισότητα των φύλων.

Αυτόνομη Μάθηση

Διαδικτυακές ενότητες αυτόνομης μάθησης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων γραμματισμού στα μέσα και την απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις αναπαραστάσεις των φύλων στα μέσα και τη δημοφιλή κουλτούρα. Οι τέσσερις ενότητες περιλαμβάνουν θεωρητικά μαθήματα, πρακτικές ασκήσεις και μια σειρά εργαλείων και πηγών.

 

Εργαλειοθήκη

Μια μεθοδολογική προσέγγιση που καθιστά δυνατή τη διερεύνηση και τον προσδιορισμό των πρακτικών που εφαρμόζουν οι μαθητές και οι μαθήτριες στα μέσα.

9 μαθησιακά σενάρια που συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης και παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου, λαμβάνοντας υπόψη τα έμφυλα στερεότυπα

 

Ηλεκτρονικός Οδηγός

Μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με θέμα τα μέσα, περισσότεροι από 500 μαθητές και μαθήτριες, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές/τριες εντόπισαν καλές πρακτικές και ανέπτυξαν κατευθυντήριες οδηγίες για την αξιοποίηση του γραμματισμού στα μέσα, με στόχο τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων στο σχολείο.

 

Οι συνεργάτες μας

Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με την οικονομική υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενό της αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των εταίρων του έργου και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.