ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΜΈΣΑ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΎΛΟΥ

Στο Βέλγιο, στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στη Ρουμανία, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές τους διερευνούν και χρησιμοποιούν τις αναπαραστάσεις των μέσων ενημέρωσης για μια καλύτερη ισότητα των φύλων.

Αυτόνομη Μάθηση

Διαδικτυακές ενότητες αυτόνομης μάθησης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων γραμματισμού στα μέσα και την απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις αναπαραστάσεις των φύλων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τη δημοφιλή κουλτούρα. Οι τέσσερις ενότητες περιλαμβάνουν θεωρητικά μαθήματα, πρακτικές ασκήσεις και μια σειρά εργαλείων και πηγών.

 

Εργαλειοθήκη

Μια μεθοδολογική προσέγγιση που καθιστά δυνατή τη διερεύνηση και τον προσδιορισμό των πρακτικών που εφαρμόζουν οι μαθητές και οι μαθήτριες στα μέσα.

9 μαθησιακά σενάρια που συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης και παραγωγής μέσων, λαμβάνοντας υπόψη τα έμφυλα στερεότυπα

 

Ηλεκτρονικός Οδηγός

Μέσω της εφαρμογής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με θέμα τα μέσα ενημέρωσης σε περισσότερους από 500 μαθητές και μαθήτριες, οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές/τριες εντόπισαν καλές πρακτικές και ανέπτυξαν κατευθυντήριες οδηγίες για την αξιοποίηση του γραμματισμού στα μέσα για τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων στο σχολείο.

 

Οι συνεργάτες μας

A transnational collaboration

This publication has been produced with the financial support of the Erasmus+ Program of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the project consortium, and cannot be considered to reflect an official opinion of the European Commission.