e-EDUCAȚIE MEDIA DESPRE REPREZENTĂRILE DE GEN

Proiectul eMerge este un proiect european care se desfășoară în Belgia, Grecia, Italia și România. Acesta își propune să consolideze competențele profesorilor în domeniul educației mediatice pentru a deconstrui împreună cu elevii reprezentările și stereotipurile de gen înrădăcinate în practicile mediatice și în culturile pop.

România

În Belgia, Italia, Grecia și România, aproximativ 50 de profesori s-au implicat în proiectul eMerge de educație despre reprezentări media și egalitate de gen.
să se înscrie

Modul 4 – Planificarea și evaluarea activităților de educație media

În acest modul vei afla cum poți integra activitățile de educație media în programa școlară în mod transversal, multidisciplinar și vei regăsi câteva idei și exemple de instrumente de evaluare și testare a competențelor media.
să se înscrie

Modulul 3. Analiză critică și creație media pentru egalitate de gen

În acest modul vei învăța cum să analizezi și să evaluezi în mod critic reprezentarea genului în media și în cultura pop.
să se înscrie

Modulul 2. Ce trebuie să mai știi atunci când predai despre gen

Modulul 2 al cursului eMerge prezintă diversele categorii legate de conceptul de gen. Dincolo de clarificarea conceptelor de bază privind genul, secțiunea prezintă mecanismele sociale care construiesc genurile, cu un accent special pe rolul media în această construcție.
să se înscrie

Modulul 1. Educație media și cultura pop

Acest prim modul își propune să introducă conceptul de educație media și cultură populară. Pornind de la reprezentările pe care participanții le au despre educația media și cultura populară, acest modul oferă cadrul teoretic pentru e-training.
O colaborare transnațională

Partenerii noștri

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Programului Erasmus+ al Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a consorțiului de proiect și nu poate fi considerat ca reflectând o opinie oficială a Comisiei Europene.