Educație e-media despre reprezentări de gen

Diversitatea, în toate dimensiunile sale, trebuie să fie luată în considerare în contextul învățării, la școală, deoarece este fundamentală pentru facilitarea incluziunii culturale și a egalității. Cu toate acestea, nu este ușor pentru profesori să își adapteze predarea la această diversitate, fie ea socială, economică sau culturală. Egalitatea de gen este deosebit de esențială pentru incluziunea tuturor. Percepția genului este înrădăcinată în tradiția familială și în contextele sociale, dar și în practicile mediatice, vectori ai reprezentărilor stereotipice.
Dar profesorii sunt slab pregătiți în ceea ce privește reprezentarea de gen și stereotipurile din mass-media, mai ales dacă grupurile lor țintă, elevii, au ei înșiși practici mediatice și culturale ignorate de către profesori.

De aceea proiectul eMERGE (e-Media Education about Representations of Gender) își propune să dezvolte competențele media ale profesorilor pentru a putea deconstrui împreună cu elevii lor reprezentările de gen și stereotipurile înrădăcinate în practicile media și în cultura pop cu care interacționează.

eMERGE este realizat de un consorțiu format din patru centre de formare a cadrelor didactice/universități în domeniul educației media din patru țări europene: Media Animation (Belgia, coordonator), Mediawise Society (România), Universitatea din Palermo (Italia) și Athens Lifelong Learning Institute (Grecia).

Pentru a-și atinge scopul, proiectul eMERGE își propune următoarele obiective:
1. Să proiectăm împreună o metodologie care să permită fiecărui profesor să caute și să identifice practicile și consumul media al elevilor săi.
2. Să dezvoltăm competențele media ale profesorilor despre reprezentarea de gen în cultura pop/studii culturale.
3. Să familiarizăm profesorii cu strategii de educație media despre stereotipuri de gen, care pot fi adaptate la practicile culturale și media ale elevilor lor.
4. Să creștem gradul de conștientizare a elevilor între 12 și 18 ani despre reprezentările de gen în mass-media și efectele acestora asupra cetățeniei și a vieții împreună în comunitatea clasei și a școlii, inclusive prin producții media digitale locale.
5. Să promovăm cetățenia activă în comunitățile locale prin valorificarea producției media digitale a elevilor.

Dacă dorești să participi și să primești informații suplimentare, nu ezita să ne contactezi la adresa info@project-emerge.eu

Consorțiul eMERGE

Média Animation (coordonator, Belgia)

Média Animation este centrul de resurse pentru educație media și multimedia a comunității francofone din Belgia. Este recunoscut și subvenționat de Ministerul Educației și de Ministerul Culturii. De asemenea activează și ca centru de formare profesională și de educație și formare continuă pentru adulți. A fost înființat în 1972 și i s-a acordat o finanțare crucială pentru a derula activități de cercetare, informare, formare, publicare și creare de resurse educaționale în domeniul educației media. Misiunea Média Animation este de a sprijini operatorii din domeniul educației, culturii și asistenței sociale, pe două linii de acțiune complementare:

  1. Consultanță, producție audiovizuală și multimedia: sprijin profesional în domeniul producției pentru operatorii din domeniul cultural și educațional.
  2. Educație media și multimedia: sensibilizarea actorilor politici și educaționali, formarea cadrelor didactice și a mediatorilor educaționali (asistenți sociali, educatori etc.), publicarea de resurse pedagogice, dezvoltarea de acțiuni de cercetare etc.

În privința temelor abordate de proiectul eMERGE sunt relevante proiectele următoare:

  • MEET (Educație Media pentru Echitate și Toleranță – https://meetolerance.eu/): un proiect care vizează promovarea unei înțelegeri critice și interculturale, precum și o utilizare conștientă a mass-media în rândul tinerilor cetățeni din școlile publice multiculturale și din societățile democratice. Au fost elaborate activități și metode de educație mediatică pentru a sprijini incluziunea socială și actele de cetățenie democratică în școală și în societate în general, inclusiv videoclipuri, scenarii de învățare și orientări pedagogice.
  • MEDIANE și MARS (coordonate de Consiliul Europei) în care incluziunea diversității în media au fost punctul cheie și obiectivele principale ale formării profesionale.
  • Pop Modèles (https://popmodeles.be/): 7 videoclipuri (FR) și analize dezvoltate de echipa educațională a Média Animation pentru a explora numeroasele reprezentări care stigmatizează femeile în mass-media populară și în cultura pop.

Athens Lifelong Learning Institute (Grecia)

ALLI este un institut de cercetare și educație cu misiunea de a promova și de a îmbunătăți procesele de inovare, în special în domeniile educației și învățării pe tot parcursul vieții, dezvoltării capitalului uman, societății bazate pe cunoaștere și incluziunii sociale. Institutul manifestă un interes activ față de o serie de probleme sociale, cum ar fi excluziunea socială, discriminarea și suprimarea drepturilor omului și a încercat, prin implementarea unor metodologii de învățare inovatoare, să atenueze impactul acestora.

Institutul are o experiență îndelungată în dezvoltarea de programe și curricula educaționale care țin pasul cu noile evoluții, cerințele sociale și prioritățile europene și are convingerea fermă că învățarea bazată pe probleme din lumea reală și metodele de predare inovatoare inspiră curiozitatea și îmbunătățesc capacitatea de învățare.

Activ în domeniile educației digitale și media, ALLI își propune să faciliteze utilizarea TIC în societățile noastre, înțelegând totuși că, pentru a prospera într-o economie și societate conectată, oamenii au nevoie să dobândească și competențe media și digitale. În acest context, se implică în mod activ în dezvoltarea de resurse de educație media și întreprinde o serie de activități pentru a sensibiliza publicul cu privire la aceste aspecte la nivel local și național; în același timp, colaborează cu o gamă largă de organizații naționale și europene foarte apreciate în domeniul educației media.

De exemplu, și în strânsă legătură cu obiectivele proiectului eMERGE, a întreprins o serie de activități axate pe dezvoltarea competențelor digitale ale tinerilor, ca instrument care să le permită o cetățenie activă, pentru a-i face capabili să facă față oportunităților și amenințărilor aduse de noile tehnologii media digitale.

Mediawise Society (România)

Mediawise este o organizație neguvernamentală românească a cărei misiune este de a dezvolta educația media în rândul copiilor, tinerilor și adulților într-o societate tot mai mediatizată. Scopul organizației este de a construi o comunitate de practică în domeniul educației media și cercetării la nivel național și regional. Învățarea între egali și schimbul de cunoștințe stau la baza construcției comunității. Organizează ateliere creative de educație media pentru copii și părinți, precum și cursuri pentru bibliotecari, profesori și studenți la pedagogie. Mediawise Society militează pentru educație media în școli și dezvoltă resurse educaționale libere pentru părinți, profesori și formatori. Participarea civică, respectul pentru diversitate și drepturile omului și învățarea critică sunt la baza acțiunilor Mediawise.

 

Universitatea din Palermo (Italia)

UNIPA are un interes deosebit în domeniul educației, asistenței sociale, învățării pe tot parcursul vieții, dezvoltării comunitare și comunicării, atât la nivel de cercetare, cât și la nivel didactic. Unele dintre proiectele finanțate de UE în care UNIPA a fost implicată sunt:

  • SMOOTH Spații Educaționale. Inversarea inegalităților prin spații educaționale care își propune să contrasteze inegalitățile prin consolidarea activităților de rețea între diferiți actori din domeniile educaționale și dezvoltarea competențelor tinerilor în sfera publică digitală;
  • COMMIT –  campania COMMunIcation împotriva exTremismului și a radicalizării, care urmărește să prevină și să îi sensibilizeze tinerii împotriva extremismului, a radicalismului, a discursului instigator la ură, a propagandei populiste și a știrilor false;

În ceea ce privește formarea cadrelor didactice în domeniul educației media/digitale, Universitatea din Palermo a condus recent un program de formare mixtă pentru aproape 900 de profesori sicilieni care vor coordona activitățile de educație digitală în toate școlile din Sicilia. De asemenea, a fost partener al proiectului UE VSAV – Virtual Stages Against Violence, care are ca scop stimularea conștientizării în rândul tinerilor a riscurilor și oportunităților oferite de mediile digitale prin implicarea acestora (împreună cu părinții și profesorii) în dezvoltarea unor soluții unice, inclusiv un set de instrumente, un joc online și o piesă de teatru.

Universitatea din Palermo are, prin urmare, o expertiză solidă în domeniul educației media și formării profesorilor.

Proiectul eMERGE este cofinanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Conținutul acestei pagini web este responsabilitatea exclusivă a consorțiului și nu poate fi considerat ca reflectând o opinie oficială a Comisiei Europene.