Resurse

Instrumente educaționale

Descoperă aici scenarii de învățare care abordează problema reprezentării de gen în media și în cultura pop, folosind o colecție de abordări de învățare și instrumente inovatoare care au fost testate cu succes în Belgia, Italia, Grecia și România și se pot aplica mai departe în țări și contexte diverse.

Profesorii și centrele de educație media au lucrat în colaborare la dezvoltarea acestor scenarii de învățare prin schimb de cunoștințe și practici și, în cele din urmă, prin conceperea și predarea propriilor lecții de educație media.

O1 - Șase activități pentru a cunoaște mai bine cultura media a elevilor tăi!

Ghidul metodologic “Cunoaște-ți mai bine elevii, cunoaște-le cultura media!” oferă profesorilor de gimnaziu o serie de șase activități menite să identifice cultura media a elevilor lor, indiferent de mediul din care provin. Principalul obiectiv al ghidului este de a oferi instrumente care să le permită profesorilor să afle mai multe despre modul în care elevii lor folosesc rețelele sociale, despre tipul de media pe care îl consumă, despre modul în care se informează, comunică, caută și consultă informații. Cele șase activități se concentrează pe diferit tipuri de media și oferă diverse metode pedagogice pentru a încuraja elevii să se exprime cu privire la practicile lor media. Fiecare activitate poate fi considerată o potențială introducere pentru cursuri mai aprofundate pe teme precum: reprezentări și stereotipuri de gen, dezinformare, rolul mass-media și al rețelelor sociale într-o societate democratică, conceptul de cultură într-un curs de științe sociale etc. Prima activitate “De ce consumi media? Ce platforme online folosești?” este o temă pregătitoare. Discută motivele pentru care elevii folosesc diverse tipuri de media și modul în care aceștia percep consumul media. De asemenea, aceasta activitate va permite profesorilor să își facă o idee generală despre timpul mediu pe care studenții lor îl petrec folosind diferite tipuri de media. Cea de-a doua activitate “Ce i-ai recomanda colegului tău?” permite profesorilor să identifice practicile media populare și împărtășite de elevi și să discute apoi motivele pentru care unele media sunt consumate de majoritatea acestora: o bună ocazie de a discuta cu elevii despre ceea ce consideră ei ca fiind “media mainstream” și de ce. Această activitate include jocuri de rol și discuții în grup. Cea de-a treia activitate “Cinci minute pe telefon” oferă profesorilor șansa de a analiza împreună cu elevii lor utilizarea telefoanelor mobile prin gândire individuală și discuții de grup. Cea de-a patra activitate “Să înțelegem cultura pop” le oferă profesorilor o perspectivă asupra modului în care elevii se raportează la cultura pop și au (sau nu) o distanță critică față de aceasta. Metoda pedagogică se bazează pe imagini ale culturii pop aduse chiar de elevi pentru a porni o dezbatere. Cea de-a cincea activitate, “Ești de acord cu …?“, folosește metoda limbajului imaginii pentru a-i sprijini pe elevi să se confrunte cu ideile despre media, să se poziționeze și să argumenteze pe baza unor subiecte legate de media (indiferent de opinia lor). Cea de-a șasea și ultima activitate “A distribui sau a nu distribui știrea?” le propune profesorilor să evalueze distanța critică și nivelul de încredere al elevilor față de presă (tradițională sau nu) folosind jocul de rol, gândirea individuală și discuțiile în grup. Pentru fiecare activitate, se propune același model: o fișă tehnică în care se menționează intervalul de vârstă al elevilor vizați, timpul estimat, obiectivele pedagogice, metodele utilizate etc., urmată de instrucțiunile pas cu pas pentru desfășurarea activității. În introducerea fiecărei activități sunt evidențiate câteva mărturii ale cadrelor didactice care au testat activitățile (în școli din Grecia, România, Italia sau Belgia). Aflați aici mai multe informații despre procesul de co-proiectare a ghidului metodologic. La finalul ghidului, în Anexa 1, sunt propuse resurse didactice și definiții ca suport opțional pentru profesori. Aceste resurse sunt gândite pentru aprofundarea unor subiecte legate de media și să ofere mai multe îndrumări profesorilor care simt nevoia de acest lucru. Anexa 2 conține exemple de limbaj al imaginii pentru a derula activitatea 5 “Ești de acord cu …?”.
Descarcă ghidul metodologic “Cunoaște-ți mai bine elevii, cunoaște-le cultura media!”

O2 - Module online despre reprezentări media și egalitate de gen

În cadrul proiectului eMERGE s-a realizat un curs online de educație media despre problemele de gen media și în cultura pop. Cursul este oferit în cinci limbi (engleză, franceză, greacă, italiană și română) și este împărțit în patru module. Fiecare dintre module include lecții teoretice, exerciții practice și o serie întreagă de resurse și referințe multimedia:

Modulul 1. Educație media și cultura pop

Acest prim modul are ca scop introducerea conceptului de educație media și cultură populară. Pornind de la un prim cadru teoretic despre educație media (în Unitatea 1) sunt discutate în profunzime reprezentările media și stereotipurile, inclusiv în relație cu prejudecățile. Stereotipurile de gen în reprezentările media sunt prezentate prin exemple și exerciții (în Unitatea 2). În cele din urmă, pornind de la reprezentările participanților despre cultura populară, se delimitează domeniul culturii pop prin exemple legate de reprezentările media de gen (Unitatea 3).

Modulul 2 – Ce trebuie să mai știi atunci când predai despre gen

Acest modul prezintă cursanților conceptul de gen și problemele sale în contextul clasei. Dincolo de o clarificare a conceptelor de bază despre gen, prima unitate prezintă mecanismele sociale care construiesc genurile, cu un accent deosebit pe rolul media în această construcție (Unitatea 1). Apoi, concentrându-se pe reprezentările de gen în mediile online, se discută stereotipurile suprasexualizate pentru femei și fete, ca parte a culturii online și sunt dezvoltate prin exemple aplicate de discurs de ură sexist. (Unitatea 2). În afară media, educația este domeniul cheie pentru promovarea egalității de gen și a incluziunii. De aceea, Unitatea 3 se concentrează pe rolul școlii și al profesorilor în ceea ce privește consolidarea și combaterea stereotipurilor de gen (programa școlară, manualele școlare, …) inclusiv cu o anumită aplicare concretă prin exerciții de limbaj sensibil la gen.

Modulul 3 – Analiză critică și creație media pentru egalitate de gen

Analiza critică a reprezentării de gen în media și cultura pop este scopul principal al acestui al treilea modul. După o introducere în diferite metode de analiză critică a mesajelor și practicilor media, sunt sugerate exerciții de analiză despre modul în care diferitele media și produse ale culturii pop reprezintă genul și modul în care acestea contribuie la construcția sa socială (Unitatea 1). Al doilea pas este combinarea metodelor de analiză critică cu producția media creativă. Crearea propriilor produse media ca proces de criticare a altor conținuturi și practici media (Unitatea 2). În cele din urmă, Unitatea 3 se concentrează pe reprezentarea de gen în cadrul selfie-urilor partajate online (în special pe rețelele de socializare), o practică care a devenit foarte populară pentru autoprezentarea și comunicarea online, în special în rândul tinerilor.

Modulul 4 – Planificarea și evaluarea activităților de educație media

Profesioniștii în în domeniul educației media împărtășesc din ce în ce mai mult opinia conform căreia aceasta ar trebui dezvoltată ca o componentă transversală cheie în cadrul curriculum-ului școlar, mai degrabă decât ca o disciplină specifică. Pentru a realiza acest lucru, totuși, este esențial să se acorde o atenție specială dezvoltării și practicii curriculumului, astfel încât să se obțină o idee clară despre progresul învățării prin diferite niveluri școlare, cu detalii despre rezultatele învățării specifice și criterii și proceduri de evaluare. Cel de-al patrulea model oferă o bază teoretică pentru a reflecta asupra poziției educației media în programa școlară înainte de a sugera câteva întrebări pentru planificarea lecțiilor de educație media inter-curriculară (Unitatea 1). Într-o a doua etapă, sunt prezentate diverse cadre și instrumente pentru sprijinirea evaluării acestor lecții de educație media (Unitatea 2).