Βρείτε ένα εργαλείο

Με βάση εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν από τριάντα περίπου εκπαιδευτικούς στο Βέλγιο, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Ρουμανία, αναπτύχθηκαν επίσης εννέα έτοιμα προς χρήση μαθησιακά σενάρια για να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίσουν με τους μαθητές και τις μαθήτριές τους θέματα αναπαράστασης φύλου στα νέα μέσα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα γνωστικά αντικείµενα και όλα οδηγούν στην παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου µε σκοπό την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά µε την ισότητα των φύλων. Ανακαλύψτε τώρα τα μαθησιακά σενάρια!

Βρείτε μια πηγή