Αναπαραστάσεις φύλου στα κινούμενα σχέδια: συμφωνείτε ή διαφωνείτε;

Οι μαθητές και οι μαθήτριες διερευνούν την έννοια του φύλου και των έμφυλων στερεοτύπων στα κινούμενα σχέδια. Συζητούν και αναλύουν το περιεχόμενό τους εστιάζοντας στα έμφυλα στερεότυπα.

MEDIA PRODUCTION