Ενότητα 3 – Κριτική ανάλυση και δημιουργική παραγωγή μέσων ενημέρωσης για το φύλο

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Σε αυτή την ενότητα, θα μάθετε πώς να αναλύετε και να αξιολογείτε κριτικά την αναπαράσταση των φύλων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην ποπ κουλτούρα.

Η πρώτη ενότητα του μαθήματος θα σας εισαγάγει στις διάφορες μεθόδους κριτικής ανάλυσης των μηνυμάτων και των πρακτικών των μέσων ενημέρωσης και στους περιορισμούς τους στη μαθησιακή διαδικασία. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση κειμένου, πλαισίου και περιεχομένου. Θα μάθετε να αξιολογείτε τον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα μέσα και προϊόντα της ποπ κουλτούρας αναπαριστούν το φύλο και πώς συμβάλλουν στην κοινωνική του κατασκευή. Η δεύτερη ενότητα θα αναπτύξει περαιτέρω την προσέγγιση της κριτικής ανάλυσης της αναπαράστασης του φύλου. Σας διδάσκει πώς να συνδυάζετε τις μεθόδους κριτικής ανάλυσης με τη δημιουργική παραγωγή μέσων ενημέρωσης αυτή τη φορά. Η δημιουργία των δικών σας προϊόντων πολυμέσων ως διαδικασία κριτικής άλλων περιεχομένων και πρακτικών των μέσων ενημέρωσης θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα την κατασκευή του φύλου και να παρέχετε πιο διαφορετικές/εναλλακτικές αφηγήσεις και προοπτικές σχετικά με την αναπαράσταση του φύλου στα μέσα ενημέρωσης. Αυτή η προσέγγιση αυξάνει γενικά τη συνάφεια της πράξης διδασκαλίας και μάθησης και συμβάλλει στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Τέλος, η τρίτη ενότητα επικεντρώνεται στην αναπαράσταση του φύλου μέσα από selfies που μοιράζονται στο διαδίκτυο, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια πρακτική που έχει γίνει πολύ δημοφιλής για την αυτοπαρουσίαση και την επικοινωνία στο διαδίκτυο, ιδίως μεταξύ των νέων. Η δημιουργία και ο διαμοιρασμός selfies φωτογραφιών στο διαδίκτυο είναι επίσης φυλετικές διαδικασίες και εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Η ενότητα χρησιμοποιεί την αυτοπαρουσίαση διασημοτήτων και επιρροών στο διαδίκτυο ως διδακτικό υλικό για να βοηθήσει στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν αυτές οι έμφυλες διαδικασίες. Θα θίξει επίσης την οικονομική διάσταση των selfies που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο. Αυτή η τελική ενότητα σας ενθαρρύνει επίσης να προβληματιστείτε σχετικά με την προσωπική και συναισθηματική επένδυση των χρηστών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της δικής σας.

Course Content

Expand All