Ενότητα 4 – Σχεδιασμός και αξιολόγηση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης στα μέσα ενημέρωσης

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Οι ακαδημαϊκοί και οι εκπαιδευτικοί της ψηφιακής εκπαίδευσης όλο και περισσότερο μοιράζονται την άποψη πως η ψηφιακή εκπαίδευση πρέπει να αναπτύσσεται ως ένας οριζόντιος παράγοντας κλειδί που θα διέπει όλη τη σχολική διδακτέα ύλη, αντί να είναι ένα συγκεκριμένο μάθημα ή θέμα. Για να επιτευχθεί αυτό ωστόσο, είναι καίριο να δοθεί εστιασμένη προσοχή στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της ύλης για να ελέγχεται η εξέλιξη της μάθησης στις διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη λεπτομέρειες συγκεκριμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων, κριτηρίων και διαδικασιών αξιολόγησης και εκτίμησης.

Για το λόγο αυτό, μέσω της τέταρτης ενότητας, δίνεται ένα θεωρητικό υπόβαθρο για να προβληματιστούμε σχετικά με τη θέση της εκπαίδευσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών, πριν προτείνουμε ορισμένα ερωτήματα για το σχεδιασμό μαθημάτων εκπαίδευσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που διατρέχουν το πρόγραμμα σπουδών (Ενότητα 1).  Σε δεύτερο χρόνο, παρουσιάζονται διάφορα πλαίσια και εργαλεία για την υποστήριξη της αξιολόγησης αυτών των μαθημάτων εκπαίδευσης στα μέσα επικοινωνίας (Ενότητα 2). 

Course Content

Expand All